Membership

På svenska
 Home
 Membership
  The council
  The Charter
 The paper
 Members
 Turkish Van
 Turkish Angora
 Pictures
 Planned litters
 Kittens for sale
 Rehomings
 Studs
 Pedigrees
 Cat of the Year
 Meet the cats
 Almanac
 Postcards
 Discussion Board
 News
 Mobile
 Log in

Click the picture for more information
Aramis van Beyazi Haylaz
Är Du intresserad av att veta mer om Turkisk Van och Angora? Gå med i Vangoran, föreningen för Turkisk Van och Angora!

Årsavgift för 2018:
160 kr/år för huvudmedlem
50 kr/år för familjemedlem

sätter Du in på plusgiro 496 32 58-1 (Vangoran) och var snäll och fyll i komplett adress och telefonnummer.


Would you like to know more about Turkish Van and Turkish Angora? Join Vangoran, the organization for Turkish Van and Turkish Angora! 

Foreign members, please use

BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6034 4963 2581

or pay to our PayPal account: paypal@vangoran.se

The member fee for 2018 is
SEK 160 for the first member
SEK 50 for each family member.
Add SEK 60 if you want the member paper printed and by post, it's free to get it as a PDF by e-mail. Please contact elisabeth.aitman@tnt.se if you want the PDF version.

Contact

Aitman E.
Vedelövsvägen 9
253 53 Påarp
+46 (0)760 170050
Click the picture for more information
Veslegard's Halim

Copyright © 1997-2019
Föreningen Vangoran
Updated by Rikard Elofsson